gallery on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ofset štampa omogućava primenu višebojne štampe na raznim materijalima. Prednosti ovakve štampe su velike: Postojan, visok kvalitet slike — oštrija i čistija štampa slova. Mogućnost korišćenja širokre palete štampajućih površina, sem glatkog papira.
Ovom tehnologijom možemo preneti najzahtevnija rešenja na razne proizvode kao što su: letci, brošure, plakati, knjige,flajeri...