gallery on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Sito štampa pruža dosta mogućnosti dobijanja različitih debljina sloja boje na otisku, tako da odštampani materijal iskazuje reljefnost i vizuelno deluje kao trodimenzionalni objekat.